جواب بازی جدولانه (2) 865

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

بازی,گر"کلاف":لیلا اوتادی

از بین رفته:نابود

قسمتی از دقیقه:ثانیه

کوچک:ریز

خودستایی بی اصل و گزاف:لاف

به طریق ادبی:ادبیانه

زیرک:رند

متعهد شدن:ضمانت

رشته:تار

از سوخت ها:گازوییل  

اثر دوما:ویکنت دوبراژلون

پایتخت لتونی:ریگا

فیلمی با بازی, مهتاب کرامتی:مرد بارانی

مبتلا:دچار

مسابقه نهایی:فینال

فیلمی از محمد علی سجادی:رنگ شب

بصیرت:کاردانی

اندوخته:کنز

جمیل:زیبا

تازه زن گرفته:داماد

کثیر الاضلاع:چندبر

غلتک:رول

اوضاع جوی:هوا

غذای ظهر:ناهار

رشته کوه طولانی:اند

مقابل آنیون:کاتیون

کتاب حضرت موسی:تورات

کدخدای خانه:کدیور

عدد ورطشی:دو

شهر خوزستان:رامشیر

شهر بوشهر:کنگان

عرق گل محمدی:گلاب

فوتبالیست اسپانیایی:ماتا

تقویم:گاه شمار

خواری و نرمی:ذل

چاهی در جهنم:ویل

صندلی راحتی:مبل

کشور آمریکای شمالی:باهاما

قسم:یمین

خواری:ذلت

پرواز کردن:طیران

یار عروس:داماد

یکی پس ار دیگر:یکایک

زرین:طلایی

کشور آفریقایی:سودان

پیروی کردن:تاسی

اهل رشت:رشتی

اماده کردن سپاه:لشکر آرایی

اهل محل:بومی

دست عرب:ید

اثر آگاتا کریستی:دره تلبرترام

تصدیق آلمانی:یا

کوچک:که

فلزی از خانواده اهن:نیکل

سمبلیک:نمادین

هیئت منصفه:ژوری

غلتاندن:غل دادن

پای افزار:لکا

ناخشنود از وضع موجود:ناشکر

بسیار شدن:تکثر

قوم ساده دل:لر

ماه عربی:شهر

تنها:یکه

میوه مربایی:به

یار پت:مت

ریزه چوب و علف و کاه:خاشاک

ظرف بزرگ حمام:وان

روش ها:سنن

ترسیده:شکه

دانه کش بی آزار:مور

اثر ایوان تورگنیف:خاک بکر

آبستن:حامله

مادران:امهات

برنده:تیز

پیشامد:حادثه

واسطه:میاندار

آیین:رسم

شهر کرمان:نرماشیر

افسوس:واویلا

قتل سیاسی:ترور

موافق:سازگار

کاغذ نامرغوب:وب

روی بند:نقاب

متجحرک:سیار

فریب:نیرنگ

سمنت:سیمان

کشورها:ممالک

آتش قرانی:نار

نام ترکی:اد

حزب هیتلر:نازی

مانند:چو

از سنگ های قیمتی:یاقوت

خواب:نوم

شی:چیز

واحدی در سطح:آر

حرف نفی:نه

پاک:نقی

چالاک:تند

آباد:دایر

تصدیف آلمانی:یا

از ایالات آمریکا:اورگن

بیماری:دا

سختی و گرفتاری:بلا

سرباز نیروی دریایی:ناوی

توانا:قادر

فانی:میرا

مادر عرب:ام

توافق سیاسی:اگرمان

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت: 23:01

close
تبلیغات در اینترنت