جواب بازی جدولانه (2) 858

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

انگور نرسیده:غوره

پزشکان:اطبا

راه کوتاه:میانبر

نوشیدنی تابستانی:یخ در بهشت

من و شما:ما

رشته کوه افغانستان:هندوکش

پایتخت ترکیه:انکارا

دریغ خوردن:تاسف

شهر خراسان جنوبی:خوسف

اثر فرزانه کرم پور:ضیافت شبانه  

رودی در فرانسه:لوار

بزرگتر:اکبر

اثر تقی مدرسی:یکلیا و تنهایی او

انچه در دل گذرد:خاطر

بی حرکت:ساکن

مار بزرگ:بوا

پول داد و ستد می کند:صراف

چربی گوسفند:دنبه

تباهی:فساد

نزدیکی:قرابت

غیر معمول:فوق العاده

سود پول:ربا

ملت ها:امم

پایین:فرو

ادبیات طعنه:طنز

بستن و دوختن:رتق

خوشامد گفتن:تعارف

صحبت دوستانه:چت

نوعی بازی ورق:پاسور

بزرگان:اکابر

بیماری زردی:یرقان

قرار و پیمان:شرط

بامداد:صباح

رود ایتالیا:پو

دیوار بلند و محکم:ترا

سرشیر:شمه

دریافت کردن:گرفتن

خشمگین:عصبانی

پدر پدر:بابا بزرگ

آرزومند:مشتاق

ابزار دود کردن:قلیان

مسیحی:ترسا

وقت:هنگام

ممانعت:قرق

باقی جان:نا

درامد حاصل از فرصت ها:رانت

رویه و سطح چیزی:صفحه

ابتدا:اول

روایت کننده:راوی

عبادتی که واجب نیست:نافله

املاح اسید کلریک:کلرات

رب النوع مصری:رع

فیلمی با بازی خسرو شکیبایی:هامون

بارگنج:کانتینر

دشمن دیرین درخت:تبر

فیلمی با بازی ایرج قادری:رودخانه وحشی

ذره باردار مثبت:انیون

اتحادیه مرکب از چند شرکت:کارتل

اعشاری نیست:رند

بی خبر:ناگاه

حرام:ناروا

شهر زنجان:ابهر

نا آشنا به کار:ناوارد

گردنده:دایره

شهر مرکزی:نوبران

شهر هند و پاکستان:حیدر آباد

طرف راست:میمنه

تخم مرغ سرخ شده:نیمرو

روانه کرده:فرستاده

از بت های جاهلیت:ود

نیمه بار:تا

املاح اسید نیتریک:نیترات

شهر پرجمعیت ایران:تهران

واحد مایعات:لیتر

کلمه شگفتی:وخ

مال و ثروت:منال

بدگوهر:نانجیب

بدنی آسیب ناپذیر دارد:رویین تن

نوشیدنی:شربت

مذکر:نر

سرمه:توتیا

اثر رضا امیرخانی:ارمیا

برانگیخته شدن:هیجان

هر چیز نوک تیز:نیش

کشور اروپایی:اتریش

از سبزی ها:شاه تره

انداختنی در منچ:تاس

آینه:مرات

شهر بی قانون:هرت

مرطوب:نمور

از ایالات آمریکا:ورمونت

غیر عرب:عجم

نوعی ماشین مولد نیرو:توربین

توضیح:شرح

امیدوار بودن:ارتجا

گرد آمدن:تجمع

ترش و شیرین:مز

درست دانستن:تایید

بلندی:اوج

از سنگ های قیمتی:یشم

پول فلزی کم بها:پشیز

ظرف سرخ کردنی:تابه

ملایمت:نرمی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 22 شهريور 1397 ساعت: 16:40