جواب بازی جدولانه (2) 849 | بلاگ

جواب بازی جدولانه (2) 849

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

جنگ های پیامبر:غزوات

دیدار پزشکی:ویزیت

یمانی اش معروف است:برد

ادیت کردن:ویراستن

خوابیدن:غنودن

بسیار نالنده:انان

نرم تر:الین

شکوه:طمطراق

فوق:بالا

اثر ایرج پزشک زاد:خانواده نیک اختر  

اثر آندره ژید:ایزابل

اثر هکتور مالو:بی خانمان

جشن باستانی:نوروز

فرمت پخش صوت و تصویر با هم:ویدیو

زر:طلا

مکر:فریب

سپید موی شاهنامه:زال

خالق روح:جان آفرین

به دنیا آوردن:زا

پیامبر:نبی

مروارید:در

از ظاهر به باطن پی می برد:ادم شناس

خودبینی:انانیت

زدن قلب:ضربان

پسوند راننده:ران

نوشیدنی دبش:چای

شامه نواز:بو

نوعی خیمه:آلاچیق

خرد شدن:شکسته شدن

شنبه:سبت

یک صد سال:سده

مخالف:ضد

آقا:سید

شهر فارس:فیروز آباد

سرخوشی و غرور:سرمستی

اموال بدست آمده در جنگ:غنایم

عادت:داب

برگه اعتراف:اقرار نامه

جانور دریایی:ماهی

جدا کردن دو چیز از هم:فک

منافق:دو رو

ناپدید گشتن:غیب گشتن

پستی:دنایت

بشقاب بزرگ:دیس

روش و طریقه:شگرد

برامدگی شبیه دندان:دندانه

واحدی در سطح:آر

بنده زر خرید:قن

اثر فهیمه رحیمی:آریانا

شلوار کوتاه:شورت

آسودگی:رفاه

باقی جان:نا

بی تجربگی:ناشی گری

رئیس قوم:سرگروه

کلمه تشکر:ممنون

کشور اروپایی:اکراین

فار نبوت:حرا

روشنایی:فروزش

گشتن:شدن

کبوتر دشتی:یمام

کشنده بی صدا:سم

نام ترکی:آد

دورتر:اقصی

از درختان همیشه سبز:شمشاد

منسوب به ارتش:ارتشی

اول:نخست

حج کننده:حاتم

پسر:ابن

نوبت نمایش سینما:سانس

اتیه:آینده

فیلمی از وودی آلن:زنی دیگر

پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو:کینشازا

فروشنده آب:سقا

کشور اروپایی:قبرس

زرد رنگ:زرگون

نادیده گرفتن خطای کوچک:آوانتاژ

تلخ عرب:مر

قعر چیزی:ته

گل پرپر شونده در باد:قاصدک

ناخوانا:لایقرا

کارآموز پزشکی:انترن

به پایان رساندن:ختم

از ماه های میلادی:ژوییه

از فؤاورده های شیر:لبنی

شهر مرکزِ:سنجان

قرابت:خویشی

ظالم:ستمگر

مهارت و زیرکی:استادی

عامل وراثت:ژن

پسوند خورنده:گسار

نوعی بیماری تنفسی حاد:سارس

فرهنگ آموختن:تادب

عضو شنوایی:گوش

برجستگی لاستیک:آج

ورزش راجر فدرر:تنیس

آرزو کردن:تمنی

دهان:فم

قاره کهن:آسیا

غیر متعارف:اجق

تاخت اسب:تگ

عدد ورزشی:دو

روا:جایز

درخت قالی:دار

گذرگاه آب:گدار

کشور اروپایی:نروژ

خلاص شده:رها

کشور آسیایی:لبنان

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 17 شهريور 1397 ساعت: 14:21