جواب بازی جدولانه (2) 831

ساخت وبلاگ
چکیده : کار اداری مهمی ندارد:میرزا بنویسحلقوم:نایکشور آفریقایی:گابونبافنده:تنندهشهر فارس:فساامتناع ورزیدن:اب... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 831 بخوانید :

کار اداری مهمی ندارد:میرزا بنویس

حلقوم:نای

کشور آفریقایی:گابون

بافنده:تننده

شهر فارس:فسا

امتناع ورزیدن:ابا داشتن

مزبله:زباله دان

دوره ده ساله:دهه

ناشنوایی:کری

خشنود:خرسند  

بزرگان:اکابر

اثر مولیر:طبیب اجباری

شهر فولاد اصفهان:مبارکه

کهن:باستانی

مخزن آب زیر زمینی:آب انبار

یازده:اا

به کلی:یکسره

بنیادها:مبانی

سر و صدای آزار دهنده:نویز

تبار:ایل

تا:الا

داستان منظوم جنگی:رزم نامه

رقص آرام دو نفره:تانگو

اجازه ورود دادن:راه دادن

دوست داشتن:علاقه

جاوید:ابد

درخت:شجر

دمای بالای بدن:تب

طرفداری و حمایت:جانب داری

شیر دهنده کودک:دایه

شرافت:عز

رنگ طبیعت:سبز

روح انسانی:جان

تیز:بران

رتبه کارمندی:اشل

آشتی:سلم

سوراخ کوه:غار

بستان پیرا:باغبان

خانم:بانو

آسیب:اک

الفبای موسیقی:نت

کشور آفریقایی:نیجر

از مرکبات:نارنگی

پره گوش:نرمه

شهر مرکزِ:رازقان

دایه:ظیر

بختک:کابوس

گل سرخ آپارتمانی:تاج خروس

خود این:همین

مرد جوان:شاب

رود روسیه و مغولستان:سنیسیی

از رفته بر جای ماند:رد

چوب خوشبو:ند

شهر ایالات متحده:نیویورک

کوچ کردن:هجرت

از انواع تماس:تلفنی

مراسم یادبود:یادواره

انواع ظروف شیشه ای:بلورجات

خانه های شاعر:ابیات

حرف تصدیق:آری

خود پسندی:کبر

داستان بلند:رمان

تیپا:اردنگی

گفتن بخش های سازنده کلمه:هجی کردن

تو در تو:لابلا

وجود و هستی:بود

برنامه کامپیوتری:نرم افزار

نکویی:خوبی

عدد خیطی:سه

پر کردنی در ثبت نام:فرم

گره:بند

دور دهان:نس

سولفات ارسنیک:زرنیخ

تخت:سریر

پارچه پوشاندن صورت:روبند

دیوانگان:مجانین

طلایی:زری

از حروف الفبا:گاف

وسنی:هوو

شبانگاه:مسا

مشغولیت مفرح:سرگرمی

کبوتر صحرایی:یمام

ناپدید:گم

قصد کردن:عزیمت

گندم سوده:آرد

برخی از زیر آن به عمل می آیند:بته

آلت نواختن ویولون:ارشه

نادان:کانا

بخشنده تر:ارحم

از پیامبران:عیسی

ظن:گمان

فدراسیون جهانی فوتبال:فیفا

دور از هم:جدا

لیکن:اما

زمستان:شتا

درختی تنومند:گز

عقب:ورا

بازگشت صوت:اکو

گاو درشت هیکل:گاومیش

دریای شمالی:خزر

کافی:بس

رتبه و مقام:ارج

غذای آبکی:آش

گوژپشت:محدب

جوانمردی:کرامت

نادیده گرفتن خطای ورزشی:آوانتاژ

ابزاری در چرخ خیاطی:ماسوره

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت: 17:07