جواب بازی جدولانه (2) 825

ساخت وبلاگ
چکیده : کمک دکتر:پزشک یاراثر رضا امیرخانی:ارمیابی شک:هماناچرک و زرداب زخم:هوحرف دهن کجی:ییتباه:ضایعاثر آلفون... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 825 بخوانید :

کمک دکتر:پزشک یار

اثر رضا امیرخانی:ارمیا

بی شک:همانا

چرک و زرداب زخم:هو

حرف دهن کجی:یی

تباه:ضایع

اثر آلفونس دوده:سافو

خرابه:ویرانه

پایتخت مجارستان:بوداپست

درک:فهم  

اسم:نام

از خنده می روند:ریسه

کشور آفریقایی:گینه بیسایو

شبکه دالان های پیچ در پیچ:ماز

سرپیچی کردن:ممتنع

موسیقی نظامی:مارش

فهرست:نمایه

جنگجوی قدیمی ژاپنی:سامورایی

پندار:وهم

به تدریج:نم نمک

نفس نفس زدن:هناسه

دور کننده:دافع

حرام و ناشایست:ناروا

تساوی و برابری:همتایی

از حواس پنجگانه:چشایی

نوعی گهواره:نانو

عید ایرانی:نوروز

فراگشت:انابولیسم

مبل چند نفره:کاناپه

یازده:اا

سلاح سرد قدیمی:تبرزین

آن گونه:چنان

پایتخت مجمع الجزایر قمر:مورونی

باحمیت:غیور

بدرقه کردن:مشایعت

جوان:نورس

پودر آتش زا:باروت

بدون اراده:بی اختیار

بت:بغ

تن:اندام

برای:واسه

سلاح جنگی قدیمی:گرز

کج:اریب

مادر خودمانی:مامان

مقابل خنده:گریه

بم ترین آلت موسیقی:کنترباس

مار بزرگ:بوا

زنبور سیاه:بوز

گوشه نشین:منزوی

محل درس:مدرسه

هر چیز گرد:کروی

از انواع نان:بربری

رودی در برزیل:مادیرا

اسب ترکی:آت

ماده ای در ساخت نایلون:بنزن

عقب:ورا

سرخرگ بزرگ:آیورت

در آب فرو رفته:غرقه

مراسمی برای یادود کسی:یادمان

ضمانت:گارانتی

کودن:غت

آشیانه حیوانات:کنام

خانه های ریز روی عکس:ترام

برجستگی طبیعی سطح چیزی:زایده

قسمت بالای اوراق اداری:سربرگ

اثر داستایفسکی:قمارباز

ناشنوایی:کری

بلند و والا:عظیم

آفت گندم:سن

دیوار کوتاه:نرا

سیمرغ:عنقا

مدارا کردن با کسی:مماشات

سوبسید امروزی:یارانه

فوتبالیست آرژانتینی:هیگواین

کار شگفت:کارستان

بی مانند:یکه

پشتیبان:مظاهر

بقیه:سایر

نشان دادن:ارایه

خویشتن نگه داشتن:صیانت

چلچراغ:لوستر

از حروف الفبا:میم

دوستان:یاران

بانگ:ندا

از گستردنی ها:فرش

کلام پرسش:آیا

برداشته شده:برگرفته

دزد:لص

رونق:رواج

اسب قاصد:یام

از آبزیان:ماهی

چهره:روی

از حبوبات:ماش

جهت:سمت

اتومبیل سبک:سواری

مدح:ستایش

شهری در اسپانیا:ساراگوسا

عدد فوتبالی:اا

پایتخت یونان:اتن

مادران:امهات

قسمتی از سوره:آیه

روش ها:سنن

کوچ کردن:هجرت

زبان باستانی ایتالیا:لاتین

...
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : يکشنبه 7 مرداد 1397 ساعت: 11:05