جواب بازی جدولانه (2) 807

ساخت وبلاگ
چکیده : آشکارا:صریحاکمان حلاجی:درونهشهر خرسان رضوی:چناراندور دهان:کبرشک ورزیدن:حسد بردنجوان:برناپسوند پیدا ک... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 807 بخوانید :

آشکارا:صریحا

کمان حلاجی:درونه

شهر خرسان رضوی:چناران

دور دهان:کب

رشک ورزیدن:حسد بردن

جوان:برنا

پسوند پیدا کننده:یاب

کشور اروپایی:بلاروس

حرف ندا:یا

رباینده:جذاب  

ناسازگاری:تضاد

تقسیم بر اساس صفات مشترک:طبقه بندی

پستی:ابتذال

آب حیات:آب سکندر

شکیبایی:بردباری

شهر بوشهر:دشتستان

نظریات:قضایا

چشمه جوشان:زهاب

روان:روح

سلول:یاخته

بزرگ منشی:نب

اثر پا:رد

معشوقه:جانان

اثر فهیمه رحیمی:آریانا

یکی پس از دیگرِ:یکی یکی

دانه های ریز روی پوست:جوش

از درآمدهای نامشروع:رانت

خوب نیست:بد

حیله و نیرنگ:فن

اثر فرشته ساری:شکل در باد

هسته میوه:دانه

صداقت:راستی

پیچ و تاب:خم

با صراحت سخن گفتن:رک گویی

رئیس قبیله:ایلخان

رشته باریک:نخ

پادشاهان:کیان

تکان و جنبش:سگ

ستاره کم نور دب اکبر:سها

از سوره ها:دخان

ورزش آکروباتیک:ژیمناستیک

فرق سر:تارک

تنه انسان:هیکل

چرک:ریم

یگانه بودن:تنهایی

آزرده شدن:رنجیدن

اندیشه بد:وسوسه

قدرت:زور

ضربه با پا:لگد

حاشا کردن:انکار

بانگ:ندا

اجزای چیزی را از هم جدا کردن:اوراق کردن

امر از تناول:خور

تازه ترکی:ینی

انجیر قرآنی:تین

زائو ترسان:آل

سرنیزه:سنان

شوندگان:موجودات

بدی ها:معایب

روشندل:نابینا

ورزش رزمی چینی:ووشو

جد:نیا

از دستگاه های موسیقی ایرانی:شور

کنایه از تسلیم شدن:زانو زدن

کشور آفریقایی:سیرالئون

هدیه دادن:اهدا

گلی رنگین و معطر:زنبق

ذره باردار:یون

مهربانی و شفقت:نوازش

درازا:طول

نوشته مربوط به ادبیات:ادبی

طولانی ترین رود آسیا:یانگ تسه

مرغ حق:شب آویز

مناطق:نقاط

غذاخوری:رستوران

بد دل:غر

فوتبالیست انگلیسی:وین رونی

پدیدار کردن:اظهار

تنبل جالیزی:کدو

شفیع:پایمرد

گفتار و خبر:نبا

دیدن:تماشا

دل آزار کهنه:نو

اثر دافنه دوموریه:سپر بلا

رساننده:متادی

بنده زر خرید:قن

زبان:لسان

نیتروژن:ازت

از سوره ها:بروج

خوش طبع و بذله گو:لوده

لفظ انتها یا ابتدای کلمه:وند

زخم عفونی شده:دمل

شعله آتش:لهب

کشور آسیایی:هند

پایتخت اتریش:وین

دوره تحصیلی:ترم

عالم مادی:ناسوت

عدد ورزشی:دو

داد و فریاد:هوار

حرف پیروزی:وی

بخت و اقبال:شانس

رود ایران و عراق:اروند رود

بدبو:گندیده

نوعی مصرف گیاه دارویی:جوشانده

...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : چهارشنبه 13 تير 1397 ساعت: 13:20