جواب بازی جدولانه (2) 664

ساخت وبلاگ
چکیده : آرایش:زینت از استان ها:فارس از اقسام حج:عمره از ایالات آمریکا:نیوجرسی از درندگان:یوز الهه خورشید:رع ... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 664 بخوانید :

آرایش:زینت

از استان ها:فارس

از اقسام حج:عمره

از ایالات آمریکا:نیوجرسی

از درندگان:یوز

الهه خورشید:رع

امداد رساندن:یاری کردن

اندوه:غم

انگور نرسیده:غوره

باختر:غرب  

بازگشتن:رجوع

با نظاط و سرحال:سر دماغ

برگه تایید پرداخت:رسید

برنج کوب:رزاز

بسیار بخشنده:جواد

بغل:بر

بیماری ریزش مو:وین

پرنده زیبای روی آب:قو

پیاپی:متوالی

پیمان:عهد

تاکنون:هنوز

تصدیق روسی:دا

توحش:بربریت

تولد یافتن:زادن

تیر پیکان دار:یب

ثابت و برقرار گشتن:قایم شدن

جانور آبزی:ماهی

جمع کردن:گرد آوردن

جنجال:الم شنگه

جوجه تیغی:راورا

چندین قانون:قوانین

چه بهتر:فبها

حساب و شمار:آمار

حقیقی:راست راستکی

حیرت:شگفتی

خانه ییلاقی:ویلا

خداحافظی:بدرود

خواست و میل:اراده

خوش امد گویی عرب:اهلا و سهلا

خون:دم

خوک نر:گراز

دانه خوشبو:هل

در یک شهر تولد یافته اند:همشهری

دردناک:فجیع

درونی:تویی

دماغ:مخ

دوره قبل از استخدام:کارآموزی

دیدن:رویت

رایگان:زب

رسم و عادت:آیین

زاری:ناله

زن سیاه چشم:شهلا

ستون مخابراتی:دکل

سنگ سخت:خارا

سواره از او خبر ندارد:پیاده

سوسمار:ضب

سوسن زرد:وج

سکوی ترازو:کفه

شهر تهران:ری

شهر مرکزی:کره رود

شهرها:بلاد

شکستگی:کسر

شیره درخت بلوط:مازو

شیفتگان:عشاق

ضربه با پا:لگد

ضمیر عربی:هو

طرف:سو

عالم و دانشمند:دانا

عزیز عرب:ام

عضو چربی گوسفند:دنبه

عضو مجلس اعیان:سناتور

عقب و پشت:ورا

غمگین:آسی

فراخ:وسیع

فرسودگی و خستگی:واماندگی

فصل بهار:ربیع

فیلم داریوش مهرجویی:گاو

فیلمی از هنری فاندا:لیدیایو

فیلمی با بهروز وثوقی:عروس دریا

فقدر زر شناسد:زرگر

قندپهلو:دیشلمه

گول زننده:فریبنده

لحن و آهنگ:ریتم

لغزنده:لیز

مجاز از شخص دلیر:مرد

مجوس:گبر

مسخره نمودن:استهزا

میزان .. ملت است:رای

نامی برای خانه:چهاردیواری

نفرین:لعنت

نمازهای مستحب:نوافل

نوعی مثلث:قائم الزاویه

هیمه:هیزم

وحشی:دد

کارگردان لورنس عربستان:دیوید لین

کتاب مقدس هندوان:ودا

کلمه دال بر افسوس:دردا

کنف کردن:ضایع کردن

یکنواخت:یک دست

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 9:45