جواب بازی جدولانه (2) 603 | بلاگ

جواب بازی جدولانه (2) 603

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

آتش و قفل و ترازو دارند:زبانه

آداب و رسوم خاص مراسم رسمی:تشریفات

آسمانی:سماوی

آسیاب آشپزخانه:هاون

اویخته شده:معلق

اثر آگاتا کریستی:نمسیس

اثر آلفونس دوده:همسران هنرمند

اثر پا:رد

اثر جرج اورول:هوای تازه

اذکار و اوراد:تسبیحات  

از آبزیان:ماهی

از ادات تشبیه:سا

از حواس پنجگانه:شنوایی

از مراکز استان ها:بیرجند

استخوان بالای سینه:ترقوه

الهه:رب النوع

ای افسوس:دریغا

بر شمردن درستی ها و نادرستی ها:انتقاد

بسیار رنج دهنده:جانکاه

به خود نازیدن:تفاخر

بیان کردن:عبارت

پاک و مقدس:منزه

پایتخت اتریش:وین

پایتخت کیپ ورد:پرایا

پس روان:توابع

پهلوان:گو

پوستین:وت

ترس و هول:هیبت

تصدیق انگلیسی:یس

تعظیم کردن:کرنش

جامه گشاد و بلند قدیمی:عبا

جان خودمانی:جون

جربی:روغن

جمع ذره:ذرات

چستی:چابکی

حرارت و گرمی:تف

حرف ندا:یا

حرکت:جنبش

خداوند:رب

خسران دیده:زیانکار

خطاب بی ادبانه:هی

خویشی:نسبت

درآمدها:عواید

دشمن درخت:تبر

دوستان:یاران

راه کوتاه:ره

رشته کوه امریکای شمالی:راکی

روشنایی اندک:سو

زشت و بد:انر

زمینی:نیست:هوایی

سال ترکی:ییل

سقف فرو ریخته:آوار

سوی و طرف:زی

سیمرغ:عنقا

شهری در ایتالیا:پارما

شکست لشکر:هزیمت

طناب:رسن

عدد ماه:سی

عرض حال:عریضه

علم اداره کردن:مدیریت

عنصر گازی شکل:هلیوم

عنوان شاهزادگان قاجار:نواب

غده زیر گلو:تیرویید

غذای ظهر:ناهار

فرود امدن:تنازل

قلیل:کم

گودال:لان

لطیفه:جوک

مادر اندر:رابه

محل ورزش باستانی:زورخانه

مخترع تلفن:بل

مردمان بی سر و پا:اوباش

معاون استاد دانشگاه:دانشیار

من و شما:ما

منطقه:ناحیه

ناتوان و بی مصرف:بی عرضه

نام ترکی:اد

ننر:لوس

نه مایع و نه جامد:نیم بند

نوعی بیماری جلدی:اگزما

نیرنگ:نارو

هادی:رهنمون

هر یک از فاراد لشکر:سرباز

همسر:زوج

هنر انگلیسی:ارت

واحد پول چین:یوان

واحدی در سطح:آر

واژگون:چپه

واژه:کلمه

والیبال با پا:سپک تاکرا

وسط:میانه

وکالت:نمایندگی

کشور آمریکای شمالی:جمهوری دومینیکن

کشور اروپایی:ایرلند

یگانه:تنها

یک طرفه کننده جریان الکتریکی:دیود

یک عدد:یکی

جدولانه,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : چهارشنبه 3 آبان 1396 ساعت: 9:13