جواب بازی جدولانه (2) 602

ساخت وبلاگ
چکیده : آب بدبو:گندابآب ترکی:سوآبگیر:ژیآشغال:زبالهآشکار شدن:ظهورابزار:وسیلهاتاق درس:کلاساثر امیل زولا:نانااث... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 602 بخوانید :

آب بدبو:گنداب

آب ترکی:سو

آبگیر:ژی

آشغال:زباله

آشکار شدن:ظهور

ابزار:وسیله

اتاق درس:کلاس

اثر امیل زولا:نانا

اثر عبدالحسین زرین کوب:بحر در کوزه

اثر فرزانه کرم پور:ضیافت شبانه  

از جنس نمد:نمدین

از مدرسین دانشگاه:آموزشیار

اسب ماده:مادیان

اسباب آرایش:زیور

اصل سرمایه:راس المال

امر تو را اطاعت می کنم:لبیک

اندیشه ها:تدابیر

بانی:سرسلسله

بت:بغ

بخشاینده:حنان

بزه:گناه

بلعیدن:قورت دادن

بلند مرتبه:والا

به گریه انداختن:گریاندن

بیم و هراس:پروا

پارچه پاک کردن صورت:رومال

پایتخت سوئیس:برن

پراکندگی:نثار

پنبه زن:نداف

ترمز چهارپا:هش

تصدیق ایتالیایی:سی

توشه راه:زاد

تکه:پاره

تیر کوتاه:زج

تیم فوتبال انگلیسی:ساندرلند

چابکی:تندی

چراغ دریایی:فانوس

حرف نداری:بی

خواستن:طلبیدن

داوری:حکمیت

دلیر و بهادر:نیو

راه کوتاه:ره

رهایی:نجات

روایت کننده خبر:اخباری

روغن و چربی:په

زمان پرداخت پول:سررسید

سبقت از میان خودروهای در حال حرکت:لایی کشیدن

ستوده تر:احمد

سرای مهر و محبت:دل

سرشتن و مایه زدن:تخمیر

سلیم و شکیبا:خوددار

سه کیلوگرم:من

شاعر صده شش:انوری

شش:ریه

شهر مرکزی:فرمهین

شهر مرکزی:مامونیه

شهری در چین:تیانجین

ضربه فنی بوکس:ناک اوت

طبخ کردن:پختن

طریقه و روش:سیرت

ظرف سفالی بزرگ:تغار

عطش:تشنگی

عقاب:دال

علاقه:ود

علم سیاست:دیپلماسی

غده ها:غدد

فرستاده شدن:صدور

فرود آینده:نازل

فساد:تباهی

فیلم نامه:سناریو

قانون چنگیزی:یاسا

کرم شده از آتش:تفتیده

گلو:نای

مالدار:بای

متمایل به یک جهت:یکوری

مداوم:پیوسته

مدلل ساختن:ثابت کردن

مرغ خانگی:ماکیان

مرغ می رود:جا

مزه دهان جمع کن:گس

مظهر پلیدی:دیو

ملی:ناسیونال

میان:لا

میوه نورس:نوبر

نسبت همسران دو برادر:جاری

نشانه:اثر

نهایی:آخر

نوعی عدسی:کاو

همسایه:همجوار

هیچ کس:احد الناس

کمیاب:نادر

کوچک:صغیر

یگانه:تک

یورش:حمله

جدولانه,...
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت: 3:57