جواب بازی جدولانه (2) 593

ساخت وبلاگ
چکیده : آزاده:حرابزار چیدن ناخن:ناخن گیراثر م . مودب پور:یلدااز ایالات امریکا:دل آویزاز پیامبران:موسیاز جایی... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 593 بخوانید :

آزاده:حر

ابزار چیدن ناخن:ناخن گیر

اثر م . مودب پور:یلدا

از ایالات امریکا:دل آویز

از پیامبران:موسی

از جایی به جای دیگر رساندن:اوردن

از سم داران:خوک

از مراکز استان ها:اهواز

اسب ترکی:آت

اسباب خانه:مان  

استاد نوازندگان خسرو پرویز:باربد

افسرده:دیپرس

الفبای موسیقی:نت

بر دو بخش پذیر است:زوج

به طور قطع:البته

به کار رفتن:صرف شدن

بها:نرخ

بیم دادن:تهدید

بیماری زردی:یرقان

پرستش گاه ها:معابد

پسوند پیدا کننده:یاب

پیرو دین مانی:مانوی

تازه به دنیا آمده:نوزاد

تحریم اجتماعی چیزی:تابو

تشابه و قیاس:تناظر

تعداد افراد خانواده:خانوار

جانور نرم تن شبیه جلزون:راب

جاهای عبور:معابر

جایزه هنرنمایی:ناز شست

چند مورد:موارد

چیز:شی

چیزهای واضح:بدیهیات

حرف همراهی:مع

حیوان گران پوست:خز

خانه ییلاقی:ویلا

خریدن:شرا

خواب:نوم

خوش گذران:کامجو

خوشحالی:شعف

دارای هماهنگی:هارمونیک

دارنده:ذی

در بزرگ:دروازه

در بند کردن:اسارت

در زد و خورد نظیر ندارد:یکه بزن

دروازه بان آلمانی:مانویل نویر

دستگاه گرم کننده آب:آبگرمکن

دگرگونی:تبدیل

دماسنج:ترمومتر

ذره باردار:یون

رازها:رموز

رجولیت:مردی

رنجیدن:آزردن

رودخانه:نهر

ریز ریز:نم نم

زورمندی:یال و کوپال

ساکن کاخ:کاخ نشین

سختی و عذاب:وبال

سخن گفتن با صراحت:رک گویی

سر:رمز

سرزنش:لوم

سست و بی حال شدن:ضعف کردن

سنگینی:وزن

شاعر سده سوم و چهارم هجری:شهید بلخی

شبکه:نت

شعیر:جو

شهر فارس:نی ریز

شیشه آزمایشگاهی:آرلن

صحنه نمایش:سن

صدای شکستن:تراک

ضربه با نوک پنجه پا:تیپا

ظرف آبکشی:دلو

عدد دو رقمی:نوزده

غروب کردن:افول

فرو خوردن خشم:کظم

فوقانی:زبرین

فیلمی با بازی ایرج طهماسب:آن سوی مه

فیلمی با بازی نعمت الله گرجی:یک روز گرم

قطع حیات:مرگ

قنات:کاریز

گذراندن:امرار

گوشه نشینی:عزلت

لایه سوراخ کره زمین:ازن

لشکر:سپاه

مادر:مام

مایع بین قرنیه و زجاجیه:زلالیه

مایه روشنی:آب

مقسم آب:میرآب

نهاد تعیین کننده میزان مجازات:تعزیرات

نوعی حلوا:لو

نیلوفر:فل

هنگامی که:وقتی

وابسته به کارهای خیر:خیریه

وحشی:دد

کره:گوی

کشور آسیایی:ویتنام

کشور اروپایی:یونان

کم عرض:باریک

جدولانه,...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : يکشنبه 23 مهر 1396 ساعت: 16:20